Onderstaande informatie is gebaseerd op informatie van de Nederlandse & Belgische ambassade. Daar wij niet continue op de hoogte worden gehouden, kan het zijn dat er wijzigingen zijn aangebracht. Wij adviseren je om ruim van te voren contact op te nemen met de ambassade voor de definitieve visum vereisten.

Werkvisum
Het werkvisum dient aangevraagd te worden, wanneer de stage langer dan 6 maanden duurt of het een betaalde stage betreft. Dit werkvisum dient in eigen land aangevraagd te worden en is niet verkrijgbaar in Zuid-Afrika. De kosten bedragen ca.€ 152,-.

Studievisum
Het ministerie van Binnenlandse zaken van Zuid-Afrika raadt een studievisum aan, wanneer de stage 5 - 6 maanden bedraagt en de begin en einddatum in een contract verwerkt zijn. Reden voor dit advies zijn de lange wachttijden bij home affairs kantoren & de benodigde documentatie die men naar Zuid-Afrika moet meenemen voor verlenging. Om zorgeloos enige tijd in Zuid Afrika te verblijven, biedt het studievisum de uitkomst. Het studievisum wordt vooraf aangevraagd in Nederland. De kosten bedragen €43,-.

Voor meer informatie over de visa, klik HIER
We hebben geen medische achtergrond om wettig advies te geven over inentingen. Je dient contact op te nemen met je huisarts, GGD of reiskliniek voor de laatste en accurate updates over vaccinaties die nodig zijn voor een verblijf in Zuid Afrika.

Onderstaande informatie kan op een tal van websites worden gevonden:

Gele koorts
Vaccinatie tegen gele koorts is voor Zuid-Afrika alleen verplicht als je in de zeven dagen voordat je Zuid-Afrika binnenkomt in een gele koorts land bent geweest (ook bij alleen een overstap op het vliegveld van een gele koorts land).

Rabies
Indien je deelneemt aan een wildlife project waarbij je in aanraking komt met dieren, raden we je aan om een vaccinatie tegen Rabies te nemen. Rabies kan bij honden, vleermuizen en andere zoogdieren in Zuid-Afrika gevonden worden. De volgende groepen reizigers worden aangeraden om de vaccinatie te nemen:
 • Reizigers die betrokken zijn in outdoor of andere activiteiten, zoals kamperen, wandelen, fietsen en avontuurlijke reizen. Deze zijn kwetsbaar voor beten.
 • Mensen die met dieren werken (zoals dierenarts, vrijwilligers en onderzoekers).
 • Mensen die verhuizen of voor langere tijd gaan reizen door Zuid Afrika.
Hepatitis A
Ongeacht de verblijfsduur worden de vaccinaties tegen DTP en hepatitis A voor Zuid-Afrika aanbevolen. Hepatitis A wordt aanbevolen indien je onder primitieve omstandigheden reist. (Swaziland/Lesotho)

Tyfus
Je kunt via besmet voedsel of water tyfus in Zuid-Afrika krijgen. Het vaccin hiertegen wordt voor de meeste reizigers aanbevolen. Vooral als je bij vrienden of familie verblijft, een bezoek aan de kleinere steden of landelijke gebieden breng of als je een avontuurlijke eter bent .
Bij een verblijf langer dan drie maanden worden voor Zuid-Afrika inentingen aangeraden tegen hepatitis B en tuberculose.
Malariatabletten worden aangeraden indien je naar het oostelijk deel van Zuid-Afrika reist. (inclusief Krugerpark) De malariamug komt veel voor tussen oktober en mei.

Indien je in Nederland woont, raden wij je aan om een afspraak te maken met Meditel zodat zij je het meest recente advies kunnen geven en deze vaccinaties ook direct kunnen toedienen. Meditel geeft ook aan wat vergoed wordt door je verzekeraar. Indien je in België woont raden we je aan om contact op te nemen met Vacciweb.
Ondanks dat je verzekerd bent via je zorgverzekeraar, raden wij je aan om een reisverzekering af te sluiten. Niet alle zorgverzekeraars dekken medische kosten in het buitenland, bieden ze dat wel aan dan is het meestal voor een beperkte periode of tot een maximum bedrag. Indien de zorgverzekeraar vergoedt tot het Nederlandse/Belgische tarief betekent dit dat als je medische kosten in het buitenland hoger uitvallen dan de kosten voor een soortgelijke behandeling in Nederland/België, je niet alle kosten vergoed krijgt. Het verschil zul je dus zelf moeten betalen. Met een reisverzekering kun je je aanvullend verzekeren voor medische kosten in het buitenland, waardoor dit de volledige kosten zal dekken. De reisverzekering dekt echter niet alleen medische kosten, maar ook zaken als bagage, ongevallen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en buitengewone kosten.

Of je nu stage gaat lopen voor 5 maanden of vrijwilligerswerk gaat doen voor 3 weken, Allianz biedt een uitgebreide reisverzekering aan met alle benodigde onderdelen.

Globetrotter reisverzekering
Wat voor lange reis je ook gaat maken, met de Globetrotter Verzekering ben je goed verzekerd in het buitenland. Of het nu gaat om een stage of vrijwilligerswerk. Deze verzekering is speciaal voor verblijven in het buitenland tussen 1 maand en 24 maanden en je bepaalt zelf waarvoor je verzekerd wilt zijn.

Door de flexibele opbouw is het mogelijk de verzekering precies op maat samen te stellen. Wil je jouw bagage meeverzekeren? Heb je Wereld- of Europadekking nodig? Bij de Globetrotter Verzekering bepaal je dit zelf. Bij de bagagedekking heb je bovendien de keuze uit drie varianten: Budget, Comfort en Premium. Het verschil zit in de hoogte van de verzekerde bedragen.

Iedere verzekerde onder 27 jaar op de polis krijgt 10% korting op alle algemene en aanvullende dekkingen. Als je de dekking Bagage Comfort of Premium kiest, dan krijg je zelfs 15% korting op alle algemene en aanvullende dekkingen.

Klik op deze banner voor meer informatie over deze reisverzekering!

Nederland


Voor onze studenten
Het is afhankelijk van het bedrijf of er een stagevergoeding betaald wordt. Indien dit niet het geval is, zijn er ook andere manieren om inkomsten te genereren. Zo blijft de studiefinanciëring van toepassing tijdens je stage in Zuid Afrika. Er moet echter aan twee voorwaarden worden voldaan;
 • Je blijft als voltijdstudent ingeschreven staan bij een Nederlandse opleiding.
 • Je stage in het buitenland is onderdeel van je Nederlandse opleiding.
Buiten de studiefinanciëring kun je ook een vergoeding voor de OV chipkaart aanvragen. Deze vergoeding bedraagt € 91,62 per maand

Vanuit de IB groep wordt er geadviseerd om minimaal 2 maanden van tevoren onderstaande zaken te regelen;
 • Adreswijziging en een Nederlands postadres doorgeven.
 • Beurs voor uitwonenden aanvragen (Indien je deze nog niet hebt).
 • Een vergoeding voor de OV chipkaart aanvragen.
 • Iemand machtigen om je zaken te behartigen tijdens je afwezigheid.
Heb je nog meer vragen of zijn er onduidelijkheden? Ga dan naar IB Groep - Buitenlandse stage

Indien je op kamers woont in Nederland, is het verstandig om deze tijdens je stage te verhuren. Daarnaast kun je met je stagebegeleider de verschillende beschikbare beurzen bespreken. Alleen de school kan een subsidie-aanvraag voor je indienen.

De links voor beurzen:
DUO Groep
Beursopener
Leonardo da Vinci

België

Voor onze studenten
Het is afhankelijk van het bedrijf of er een stagevergoeding betaald wordt. Indien dit niet het geval is, zijn er ook andere manieren om inkomsten te genereren. Zo is het mogelijk om een beurs aan te vragen. Er zijn verschillende fondsen die een beurs verstrekken;
 • Het Vlaams Leonardo da Vinci agentschapt ondersteunt bij het volgen van een stage in het kader van beroepsopleidingen (technisch- of beroepsonderwijs, leerjongeren, studenten hoger onderwijs, afgestudeerden, werkzoekenden of jongeren die een beroepsopleiding of deeltijds onderwijs volgen).
 • Het Vlaams Socrates agentschap geeft financiële steun indien er via een onderwijs- of vormingsinstelling naar het buitenland wordt gegaan.
 • Het Prins Albertfonds geeft financiele steun indien er stage wordt gelopen bij een Belgisch bedrijf in het buitenland.
 • Internationaal Vlaanderen geeft financiële steun aan jongeren die bij een internationale organisatie op stage gaan.
Voor meer informatie voor beurzen ga naar de website van Jobat.

Indien je op kamers woont in België is het verstandig om deze tijdens je stage te verhuren.

Voor onze vrijwilligers
Neems eens een kijkje op de volgende websites
Go Fund Me
Just giving
Chipin

Op deze websites kun je een pagina aanmaken, waarmee je geld kunt inzamelen om je project te bekostigen.

Je kunt natuurlijk ook een evenement organiseren om fondsen te werven. Dit is een leuke manier om je vrienden, kennissen en leden van je gemeenschap te betrekken. Je kunt bijvoorbeeld aan een marathon meedoen of deelnemen aan een fietswedstrijd waarbij de mensen je sponsoren. Wellicht kun je ook een quiz avond organiseren in een kroeg op een dinsdag of woensdag. Je kunt aan iedereen entreegeld vragen en een creatieve prijs geven.

Daarnaast kun je je eigen website of blog opzetten en het gebruiken voor zowel fondsen te werven als het delen van foto's en verhalen van je avonturen. Je kunt de sociale network pagina's, zoals Facebook en Twitter gebruiken om bekendheid te creëeren.

Nederland

Zuid Afrikaanse consulaat
40 Wassenaarseweg
2596 CJ, Den Haag
Tel nr: + 31 79 392 4501
Website: Zuid Afrikaanse ambassade/consulaat

Nederlandse ambassade in Zuid Afrika
210 Queen Wilhelmina Avenue
0181 New Muckleneuk, Pretoria
Tel nr: + 27 12 425 4500
Tel noodgevallen: + 27 83 292 0894 Website: Nederlandse ambassade

Algemene nummers
Algemeen politienummer ZA - 10111
Algemeen ambulancenummer ZA - 10177
Crime Line - + 27 86001 0111
Algemeen ambulancenummer vanaf mobiel - 112
Netcare 911 (prive nooddiensten) - 082 911
Toerist & Reis informatie - + 27 83 123 6789

België

Zuid Afrikaanse consulaat
Rue Montoyerstraat 17-19
Bruxelles, 1000
Tel nr: + 32 2285 4400
Website: Zuid Afrikaanse ambassade

Belgische ambassade in Zuid Afrika
Leyds Street 625, Muchleneuk
0181 New Muckleneuk, Pretoria
Tel nr: + 27 82853 5914
Tel noodgevallen: + 27 83 292 0894
Website: UK embassy

Algemene nummers
Algemeen politienummer ZA - 10111
Algemeen ambulancenummer ZA - 10177
Crime Line - + 27 86001 0111
Algemeen ambulancenummer vanaf mobiel - 112
Netcare 911 (prive nooddiensten) - 082 911
Toerist & Reis informatie - + 27 83 123 6789

Vanuit onze persoonlijke ervaring weten wij hoe het is om bezorgde ouders te hebben. Ouders die van A tot Z op de hoogte willen zijn en graag op de hoogte worden gehouden. Om deze reden hebben wij deze informatieve pagina in het leven geroepen. Alle informatie die van belang is voor uw kind zal hier nogmaals kort aan bod komen en hier krijgt u een idee waar uw kind de komende tijd zal verblijven.

De tijd is aangebroken dat uw kind het bedrijfsleven gaat ontdekken middels een stage. De stage zal ongetwijfeld een leerzame periode zijn, waarbij het een grote indruk op uw kind zal achterlaten. Wanneer het dan ook nog een stage betreft in het buitenland, kunt u er vanuit gaan dat dit een hele waardevolle ervaring voor uw kind zal opleveren.

Veiligheid
Wij kunnen ons voorstellen dat het onderwerp veiligheid behoorlijk wat vragen bij u oproept. Zoals u ook in het stuk veiligheid kunt lezen, zijn wij van mening dat de media het enorm opblaast. Sedert 5 jaren zijn wij woonachtend in Johannesburg en gaan op regelmatige basis naar Soweto en het centrum van Johannesburg. Terwijl deze gebieden bekend staan om de onveiligheid, zijn ons nog nooit nare dingen overkomen. Natuurlijk nemen wij wel de nodige maatregelen in acht, zoals deze ook beschreven staan. Uiteraard is dit geen garantie dat er niets gebeurd, maar het minimaliseerd wel het risico.

Het eerste statement dat wij maken vanuit persoonlijke ervaring; 'de media blaast het op'. Begrijp het niet verkeerd, wij willen geen twijfel naar de media toe veroorzaken, maar bewustheid creëeren dat bepaalde zaken uit proportie worden gehaald, wat resulteert in een vertekend beeld.

Het is een feit dat Zuid-Afrika nog steeds een hoog misdaadcijfer heeft. Er zijn verschillende oorzaken die aan de misdaad bijdragen;
 • Het hoge niveau van ongelijkheid, armoede en werkeloosheid.
 • De normalisatie van geweld. Het wordt gezien als een nodige en rechtvaardige methode om een conflict op te lossen.
 • De betrouwbaarheid van het criminele rechtvaardige systeem (o.a. de corruptie)
Ondanks dat Zuid-Afrika nog steeds een land is dat veel misdaad kent, neemt het geleidelijk ieder jaar af. Dat wordt duidelijk uit het jaarlijkse verslag van de SAPS. (South African Police Services) Er wordt strenger opgetreden bij misdaad en er wordt ook meer mankracht ingezet bij de SAPS. Een van de methodes waarbij er een beroep wordt gedaan op de burgers, is de zogenaamde "crimeline". Deze crimeline is zowel telefonisch als via sms te bereiken en kunnen er anonieme tips worden gemeld.

Misdaad komt in elke stad van Zuid Afrika voor, echter zijn het voornamelijk de sloppenwijken die er het meest onder lijden. Zij staan bekend om het geweld, de berovingen en de hijacking. Zolang je deze buurten vermijd, zal het risico aanzienlijk minder zijn.

De burgers van Zuid Afrika nemen al enkele maatregelen, wanneer het op hun woonomgeving aankomt. Veel huizen zijn in het bezit van een hek of een hoge muur. Sommige huizen/complexen hebben zelfs 24 uurs beveiliging. Al deze maatregelen worden genomen om de misdaad tegen te gaan. Laat het echter niet afschrikken om naar een van deze steden te komen. De spreuk "Beter voorkomen dan genezen" is hier volledig op zijn plaats.

Onderstaand een aantal tips/maatregelen die genomen kunnen worden om elk risico te beperken. Do not wear expensive jewelry or watches in public, do not "show off" with what you got.
 • Draag geen juwelen of kostbare horloges in het openbaar, ga dus niet "pronken" met wat je hebt.
 • Let continue op je rugzak/tas.
 • Het wordt afgeraden om op straat te lopen, vooral niet wanneer het donker is.
 • Tijdens het autorijden de deuren en het liefst ook de ramen gesloten houden.
 • Geen waardevolle spullen in de auto achterlaten.
 • Stop niet voor mensen die langs of eventueel op de weg liggen (bel dan de nooddienst), dit kan een hijacktruc zijn.
Zuid-Afrika, het land dat in 2010 in het middelpunt van de belangstelling stond; Worldcup Fifa Soccer 2010. De voorafgaande jaren is er ontzettend veel bewerkstelligd om het land zo fascinerend en veilig mogelijk te maken. En met succes, het land trekt nu meer toerisme dan voorheen en ook de veiligheid is aanzienlijk verbeterd. Het land laat zijn "derde-wereld" imago achter zich, om plaats te maken voor een economisch sterk land.

Zuid-Afrika is een land van vele uitersten en laat daardoor een grote indruk achter bij een ieder die het land bezoekt of er tijdelijk woont. Enerzijds is er enorme welvaart voor een klein deel van de bevolking. Anderzijds is er grote armoede voor het meerendeel van de zwarte bevolking. De sporen van de apartheid zijn nog niet uitgewist.

De apartheid was een overheidsbeleid dat in 1948 in werking trad. Volgens een wettelijk vastgesteld raciaal classificatiesysteem bepaalde de huidskleur waar de mensen mochten wonen en werken. Hierbij waren het de donkere mensen die het moesten ontgelden en die op elk vlak benadeeld werden.

Afgezien van de sporen van de apartheid, heeft het land ook heel veel moois te bieden. De flora & fauna, het landschap, de verschillende culturen & de talrijke attracties vormen het hedendaagse Zuid-Afrika.

Het land heeft met meer dan 20.000 verschillende soorten planten, een grote biodiversiteit. De welbekende Afrikaanse baobab bomen bevinden zich in het Krugerpark, waar veel bijzondere planten en bomen te vinden zijn.

Buiten de flora is het land ook erg rijk aan fauna. De bekende "Big Five" is de benaming voor de vijf grootste dieren waar men graag een plaatje van schiet. De olifant, leeuw, buffel, luipaard en neushoorn kunnen in het Krugerpark bezichtigd worden. Het Krugerpark ligt op 5 uur rijden van Johannesburg, waardoor je een perfect excuus hebt om een weekendje Kruger te plannen.

Het landschap van Zuid-Afrika is uniek en laat zich niet categoriseren. Doordat er verschillende klimaten zijn in de diverse plaatsen, heeft iedere regio een uniek landschap. Van spectaculaire maanlandschappen in het noordwesten tot de ruige Drakensbergen in het oosten, dit land heeft het allemaal.

De bevolking van Zuid Afrika is een bonte mix, de zogenaamde "Rainbow Nation" die uit 49 miljoen mensen bestaat. 77% is inheems, 10% is blank, 9% is kleurling en 3% is Aziaat. Over het algemeen is de blanke bevolking rijker dan de donkere bevolking. Miljoenen mensen van de zwarte bevolking wonen in townships of shantytowns, meestal aan de randen van de grote steden. Ze leven daar vaak in krotten en er is een groot tekort aan echte huizen. Deze armoede brengt ook criminaliteit mee. De criminaliteit neemt gelukkig elk jaar af, maar er is nog steeds veel criminaliteit in verhouding met andere internationale steden. Wij hebben speciaal aandacht besteed aan dit onderwerp. Voor meer informatie, ga naar veiligheid.

Zuid Afrika heeft buiten het landschap & de verschillende culturen, ook heel veel vertier en bezienswaardigheden te bieden.
Krugerpark; the BIG Five
Kaapstad; Kaap de goede hoop, Robbeneiland
Garden Route
Sun City
Pretoria
Townships, Soweto

Al met al kunnen wij met een gerust hart zeggen, dat je je vrije tijd plezierig en nuttig kunt besteden.
Het openbaar vervoer is zeker niet te vergelijken met het openbaar vervoer in Europa. Er rijden wel bussen, maar deze opereren niet volgens een vast schema. Daarnaast staan ze niet bekend als heel veilig, dus raden we je niet aan om gebruik te maken van deze bussen. De lokale bevolking maakt veel gebruik van taxi busjes, waar men met 10 - 15 mensen mee wordt vervoerd. De taxi chauffeurs zijn berucht om hun roekeloze rijstijl en de meeste busjes vervoeren niet veel blanke passagiers.

Tijdens je verblijf in Zuid Afrika zijn er 2 goede mogelijkheden wat betreft transport, ofwel je huurt maandelijks een auto of je vervoert je met de gewone taxi's. De autohuur bij lokale bedrijven bedraagt tussen de 3000 en 4000 Rand, waarbij de autoverzekering inbegrepen zit. De gewone taxi's vragen circa 10 Rand per kilometer, waarmee je je zonder problemen kunt verplaatsen.

Wanneer het op verkeer aankomt, verschilt Zuid-Afrika nogal ten opzichte van Europa. In Zuid-Afrika wordt er links gereden, wat in het begin voor verwarring kan zorgen.

De stoplichten staan meestal voorbij het kruispunt, hou rekening met het op tijd stoppen.

Op gelijkwaardige kruisingen hanteert men vaak het "first one comes, first one goes" system.

Iedereen heeft een stopbord, waarbij een ieder geacht wordt om daadwerkelijk te stoppen. (Er worden boetes uitgegeven, als het stopbord genegeerd wordt) Degene die als eerste het stopbord nadert en stopt, mag vervolgens weer als eerste doorrijden.

Zuid-Afrika kampt vaak met zogenaamde 'power outages' oftwel stroomuitval. Op het moment dat de stoplichten dan niet werken, is deze "first one comes, first one goes" regel ook van toepassing. Buiten de stad komen meerbaans snelwegen niet veel voor, doorgaans is het een tweebaans weg met een zeer ruime vluchtstrook. Het is gebruikelijk dat langzaam rijdend verkeer op deze vluchtstrook rijdt, indien snelrijdend verkeer wil passeren. Het snelrijdend verkeer zal de alarmlichten dan 2 maal laten knipperen als 'dank'.

Tijdens de zomer valt er behoorlijk veel regen, daardoor wordt de grond onder het wegdek vaak weggespoeld, wat resulteert in potholes.(Grote gaten in het wegdek) Vooral in het donker kan het erg gevaarlijk zijn en dien je dus uiterst voorzichtig te zijn.

In Zuid-Afrika wordt er ook geflitst en zijn er zogenaamde roadblocks. Vaak worden deze in de avond/nacht in het weekend gehouden en wordt iedereen verzocht om te stoppen voor alcohol- en voertuigcontrole. Omdat de stad 3 miljoen inwoners heeft, gebruikt een groot deel van de bevolking zogenaamde taxi bussen. De bestuurders van de taxi bussen rijden vaak als dwazen op de weg. Het is daarom raadzaam om voldoende afstand te houden en extra aandacht te besteden wanneer zij in de buurt zijn.

Ten slotte is het verstandig om een navigatiesysteem of je smartphone mee te nemen. De kaart kan gedownload worden of is in Zuid-Afrika te verkrijgen. Omdat het een ontzettend grote stad is met heel veel verschillende wijken, is de kans op verdwalen aanwezig
ItemInformationCheck
Passport At least 3 months valid upon return in home country
Visa Intern Africa will provide you with contact details of the South African embassy in your home country to find out whether the rules have changed regarding entering the country. Most volunteers enter the country on a free visitor visa which is valid for 90 days. Please make sure to present your return flight ticket when going through passport control in South Africa. Your passport must be valid for at least 30 days after date of departure from South Africa. It is strongly advised to have at least two fully blank passport visa pages upon arrival in South Africa. Travelers without the requisite blank visa pages in their passports may be refused entry into South Africa, fined, and returned to their point of origin at their own expense
Flight If you purchase your flight, we recommend you take out flight ticket insurance. Should the airline become bankrupt you will be refunded. Also note that if you book your flight with a credit card the credit card holder must be present at the counter with you to show the credit card used for the payment. (Valid identification card of credit card holder is also required). If you book a non-direct flight and you have a stop in a yellow fever country you need to get a yellow fever vaccine and bring the yellow fever “passport” with you. Also check if you can take out an airline ticket insurance in case the airline goes bankrupt.
Travel/medical insuranceWhatever standard health insurance you have will pay only claims for medical care in your country of residence. Also, even if your medical care is usually paid for by your government, this usually won't extend to medical costs incurred in other countries. Some countries with universal healthcare (such as Canada, UK, Australia) might have reciprocal agreements with other countries with similar health care systems. However, even if a country extends its subsidized medical care to tourists, what's provided may not be up to your standards or needs. That is why we advise you to take out a travel health insurance.
Driving license If you wish to drive in South Africa the below documents are required: An official driving license & you need to apply for an international driving license at the AA office and take that with as well & credit card
Vaccines Intern Africa will provide you with information on the vaccines & possible malaria tablets which are required. In order to be up to date regarding the latest developments in terms of vaccinations, you will need to contact your GP or local travel clinic. They will be able to administer the right vaccines. Some health providers reimburse you with the fees of the vaccines; please make sure you contact them as it can save you quite some money! If you require a yellow fever vaccine, please make sure to bring the document that states you have the vaccine to South Africa.
Travel money There are several options when it comes to getting travel money. You can use your Debit and/or Credit card to withdraw money from the ATM. Please make sure it is either a Visa or Master Card (American Express is not advisable). Please contact your bank to make sure your card can be used in South Africa. It may be wise to authorize one of your family members. You will then be able to withdraw money from ATM’s at any of our South African banks as long as you have a valid PIN number. Exchanging money is possible at the airport, however due to the high commission fees this is not recommended.
Dietary requirements If you have any dietary requirement or illnesses we should know about, please highlight this in an email to us.
Telephone You can buy a South African Simcard upon arrival in South Africa should you prefer to contact your family telephonically and stay in contact with them via Whatsapp/Facebook all the time. MTN and VODACOM are the most stable providers, both of them are situated at the airports in South Africa. Please consult with your service provider to ensure that your phone will work in SA. You are able to purchase a cell phone in South Africa if you need to. We do not recommend you using your mobile number from home in South Africa, as this can result in extremely high phone bills.
Clothes South Africa can be funny in terms of weather as the country lies in different climatic zones, thus the weather conditions in the seasons vary according to the regions and the layout of the land. In the high veld region which is the high plateau in the centre, north and west of the country, the winters are usually dry with cold nights, where as the winters along the coast are usually humid with plenty of rain especially at the Western Cape. The summers will get very hot in the desert region and hot and humid in the north eastern and eastern parts of the country where a subtropical climate prevails. The rainy season in most of the regions in South Africa is in summer. The Western Cape however is a winter-rainfall area. Please have a look at the website of Accuweather (http://www.accuweather.co.za) for weather predictions in order to find out which clothes to bring.
Copies travel documents Make sure you have copies of your passport, travel insurance, immunizations, flight confirmation, accommodation confirmation and shuttle confirmation in case you lose the originals
Electricity Do not bring appliances such as hair dryers or radios if you reside in a country that uses 110-volt electricity. South Africa uses a 220-volt power supply. Be sure to check that your cell phone or camera can be charged using 220-volt electricity – most will work fine. You can purchase inexpensive adapters in South Africa to enable you to use various 220-volt plugs in electrical sockets.
Electricity Do not bring appliances such as hair dryers or radios if you reside in a country that uses 110-volt electricity. South Africa uses a 220-volt power supply. Be sure to check that your cell phone or camera can be charged using 220-volt electricity – most will work fine. You can purchase inexpensive adapters in South Africa to enable you to use various 220-volt plugs in electrical sockets.
WIFISouth Africa cruises with 3.6 Mbps in the 81st place of the world internet rankings. Do keep this in mind when you want to make use of WIFI or internet. Patience is key!-